Ý nghĩa của từ tương phùng là gì:
tương phùng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tương phùng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tương phùng mình

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

tương phùng


Gặp nhau
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

tương phùng


(Từ cũ, Văn chương) gặp gỡ nhau buổi tương phùng "Lá hồng là mối chỉ hồng, Nước bèo kia cũng tương phùng có phen." (BC) Đồng nghĩa: tương ngộ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

tương phùng


Gặp nhau. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tương phùng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tương phùng": . thông phong Thượng Phùng tương phùng tương phùng Tường Phong Tường Phương. Những t [..]
Nguồn: vdict.com

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

tương phùng


Gặp nhau: Một đời há dễ tương phùng mấy khi (Hoàng Triều).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1 Thumbs up   4 Thumbs down

tương phùng


Gặp nhau. | : ''Một đời há dễ '''tương phùng''' mấy khi ()''
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< cuội cánh h >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa