Ý nghĩa của từ phong trần là gì:
phong trần nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ phong trần. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phong trần mình

1

13   7

phong trần


gió và bụi (nói khái quát); thường dùng để ví những gian nan, vất vả phải trải qua trong cuộc sống chịu cảnh phong trần &qu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

phong trần


Hàn Mặc Tử hay Hàn Mạc Tử (tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh 22 tháng 9, 1912 – mất 11 tháng 11, 1940) là một nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng m [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

4   8

phong trần


Ngb. Long đong vất vả: Kiếp phong trần đến bao giờ mới thôi (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

4   8

phong trần


Nghĩa đen là gió bụi, thường được dùng để chỉ sự khổ sở mà người đời phải chịu
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

6   11

phong trần


Ngb. Long đong vất vả. | : ''Kiếp '''phong trần''' đến bao giờ mới thôi (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

1   7

phong trần


Nghĩa đen là gió bụi, thường được dùng để chỉ sự khổ sở mà người đời phải chịu. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phong trần". Những từ phát âm/ [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phong trần
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thanh lâu thanh liêm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa