Ý nghĩa của từ phục vụ là gì:
phục vụ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ phục vụ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phục vụ mình

1

35   25

phục vụ


Làm công việc thuộc trách nhiệm của mình đối với ai: Phục vụ nhân dân; Phục vụ người ốm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phục vụ". Những từ phát [..]
Nguồn: vdict.com

2

18   8

phục vụ


phục vụ là một công việc nghiêm túc thuộc về bản thân người được phân công nhiệm vụ. khi ta xác định được nó là nghiêm túc chứng tỏ ta sẽ làm hết khả năng của mình, nhằm đem lại cho khách hàng được sự thoải mái và hài lòng.
tín - Ngày 22 tháng 12 năm 2015

3

19   12

phục vụ


Là Sứ Mệnh của mọi con người và vạn vật trong cuộc sống này.
Là tất cả những hành vi, lời nói, sự lựa chọn đem lại lợi ích, sự vui vẻ, sự thỏa mãn và sự phát triển cho thế giới này...!
Mai The Myth - Ngày 08 tháng 9 năm 2015

4

8   9

phục vụ


Làm công việc thuộc trách nhiệm của mình đối với ai. | : '''''Phục vụ''' nhân dân.'' | : '''''Phục vụ''' người ốm.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

14   16

phục vụ


Làm công việc thuộc trách nhiệm của mình đối với ai: Phục vụ nhân dân; Phục vụ người ốm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

5   11

phục vụ


làm phần việc thuộc trách nhiệm của mình, vì lợi ích chung (nói khái quát) hết lòng phục vụ nhân dân l&agra [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của phục vụ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mùa nực mưa rào >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa