Ý nghĩa của từ phụ huynh là gì:
phụ huynh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ phụ huynh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phụ huynh mình

1

14   10

phụ huynh


dt (H. phụ: cha; huynh: anh) Người có trách nhiệm trong gia đình đối với việc giáo dục con em: Nhà trường mời phụ huynh học sinh đến họp để tổng kết năm h [..]
Nguồn: vdict.com

2

10   7

phụ huynh


dt (H. phụ: cha; huynh: anh) Người có trách nhiệm trong gia đình đối với việc giáo dục con em: Nhà trường mời phụ huynh học sinh đến họp để tổng kết năm học; Phụ huynh đời Trần đã bừng bừng nổi dậy (HCM).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

7   6

phụ huynh


cha mẹ hoặc người thay mặt, đại diện cho gia đình học sinh trong quan hệ với nhà trường trưởng ban phụ huynh họp phụ huynh học sinh
Nguồn: tratu.soha.vn

4

5   4

phụ huynh


Cha mẹ, anh em
Phụ huynh - Ngày 21 tháng 9 năm 2015

5

6   6

phụ huynh


La nguoi co trach nhiem nuoi duong va giao con em minh
Bi mat - Ngày 21 tháng 9 năm 2015

6

5   6

phụ huynh


Người có trách nhiệm trong gia đình đối với việc giáo dục con em. | : ''Nhà trường mời '''phụ huynh''' học sinh đến họp để tổng kết năm học.'' | : '''''Ph [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của phụ huynh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phụ cấp phụ trương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa