Ý nghĩa của từ phỉ báng là gì:
phỉ báng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ phỉ báng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phỉ báng mình

1

27   6

phỉ báng


chê bai, nói xấu, tỏ ý coi khinh cái hoặc người nào đó thường phải được coi trọng giọng phỉ báng Đồng nghĩa: bỉ bá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

24   8

phỉ báng


Chê bai, nói xấu người khác. | : '''''Phỉ báng''' bạn bè là một thói xấu.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

18   9

phỉ báng


đgt (H. phỉ: nói xấu; báng: chê cười) chê bai, nói xấu người khác: Phỉ báng bạn bè là một thói xấu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phỉ báng". Những t [..]
Nguồn: vdict.com

4

16   9

phỉ báng


akkosati (ā + kus + a), akkosa (nam), abbhakkhāti (abhi + a +khā + a), abbhakkhāna (trung), nindati (nind + a), paribhava (nam)
Nguồn: phathoc.net

5

16   10

phỉ báng


đgt (H. phỉ: nói xấu; báng: chê cười) chê bai, nói xấu người khác: Phỉ báng bạn bè là một thói xấu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

6   0

phỉ báng


có thật mà lại nói không, không có mà lại nói cho có
nói sai mà cho là đúng , nói đúng mà lại cho là sai :
Vd 1: giữ xe có 2 người ..1 người luôn chuyên chăm chỉ dẫn xe dùm cho người khác. còn 1 người thì ko phụ gì cả mà nói người giữ xe kia " đâm sau lưng chiến sĩ " vs người khác nghe
VD 2 : người giữ xe này luôn phê phán tất cả mọi người cho người giữ xe kia nghe hết. Người giữ xe kia ko thèm nghe lời phê phán và bị người giữ xe này nói là " chống "
thongzaza - Ngày 13 tháng 5 năm 2019

7

3   3

phỉ báng


có thật mà lại nói không, không có mà lại nói cho có
nói sai mà cho là đúng , nói đúng mà lại cho là sai :
Vd 1: giữ xe có 2 người ..1 người luôn chuyên chăm chỉ dẫn xe dùm cho người khác. còn 1 người thì ko phụ gì cả mà nói người giữ xe kia " đâm sau lưng chiến sĩ " vs người khác nghe
VD 2 : người giữ xe này luôn phê phán tất cả mọi người cho người giữ xe kia nghe hết. Người giữ xe kia ko thèm nghe lời phê phán và bị người giữ xe này nói là " chống "
thongzaza - Ngày 13 tháng 5 năm 2019


Thêm ý nghĩa của phỉ báng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phế vật phỉnh gạt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa