Ý nghĩa của từ phản diện là gì:
phản diện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phản diện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phản diện mình

1

10   6

phản diện


Nói nhân vật có những hành động tiêu cực không hợp với lẽ phải. | : ''Nhân vật '''phản diện''' trong tiểu thuyết.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   5

phản diện


t. Nói nhân vật có những hành động tiêu cực không hợp với lẽ phải: Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phản diện". [..]
Nguồn: vdict.com

3

5   5

phản diện


t. Nói nhân vật có những hành động tiêu cực không hợp với lẽ phải: Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

4   10

phản diện


mặt trái, có nhiều yếu tố tiêu cực, nêu lên để phê phán, đả kích trong tác phẩm văn học - nghệ thuật nhân vậ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của phản diện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phải tội phản đề >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa