Ý nghĩa của từ phù sa là gì:
phù sa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phù sa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phù sa mình

1

25   3

phù sa


dt. Đất mịn, nhiều chất màu được cuốn theo dòng nước, hoặc lắng đọng lại ven sông: đất phù sa phù sa màu mỡ dòng sông chở nặng phù sa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

13   3

phù sa


đất, cát mịn và có nhiều chất màu được cuốn trôi theo dòng nước hoặc lắng đọng lại ở bờ sông, bãi bồi dòng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

6   1

phù sa


Phù sa là các vật thể nhỏ và mịn, có nguồn gốc từ các loại đá vụn bở do thủy lưu di chuyển theo các dòng nước. Phù sa là vật liệu tạo nên các dạng đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

6   9

phù sa


Đất mịn, nhiều chất màu được cuốn theo dòng nước, hoặc lắng đọng lại ven sông. | : ''Đất '''phù sa'''.'' | : '''''Phù sa''' màu mỡ.'' | : ''Dòng sông chở n [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

6   9

phù sa


dt. Đất mịn, nhiều chất màu được cuốn theo dòng nước, hoặc lắng đọng lại ven sông: đất phù sa phù sa màu mỡ dòng sông chở nặng phù sa.. Các kết quả t [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phù sa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phóng đãng phú nông >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa