Ý nghĩa của từ phó từ là gì:
phó từ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ phó từ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phó từ mình

1

34   15

phó từ


Một loại từ dùng để bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hoặc một phó từ khác (như "nhanh" trong "đi nhanh", "quá" trong "đẹp quá", "rất" trong "nó học r [..]
Nguồn: vdict.com

2

14   4

phó từ


pho tu la nhung tu chuyen di kem DT TT de bo sung y nghia cho DT TT
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 4 năm 2015

3

21   16

phó từ


Một loại từ dùng để bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hoặc một phó từ khác (như "nhanh" trong "đi nhanh", "quá" trong "đẹp quá", "rất" trong "nó học rất lười").
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

7   4

phó từ


Là những từ đi kèm voi ĐT hoặc TT để bổ sung ý nghĩa cho ĐT hoặc TT.Nói chung những phó từ này bổ sung ý nghĩa cho hành động,trạng thái,đặc điểm,tính chất được nêu ở động từ hoặc tính từ .
123456789 - Ngày 21 tháng 2 năm 2016

5

14   17

phó từ


(Ngữ pháp) Một loại từ dùng để bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một phó từ khác (như "nhanh" trong "đi nhanh", "quá" trong "đẹp quá", "rất" trong " [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

11   14

phó từ


Trạng từ hay còn được gọi là phó từ là từ dùng để bổ nghĩa cho các động từ, tính từ hay các trạng từ khác.
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

12   18

phó từ


Pho tu la nhung tu chuyen di kem dong tu tinh tu De bo sung y
lupin - Ngày 05 tháng 1 năm 2014

8

10   20

phó từ


pho tu la nhung tu di kem dong tu de bo sung y nghia cho dong tu va tinh tu
thao nguyen - Ngày 02 tháng 1 năm 2014


Thêm ý nghĩa của phó từ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhất định tính từ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa