Ý nghĩa của từ phê là gì:
phê nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phê. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phê mình

1

28   23

phê


đg. 1. Ghi ý kiến vào đơn của cấp dưới, hay vào bài làm, bài thi. 2. "Phê bình" nói tắt: Phê và tự phê.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phê". Những từ ph [..]
Nguồn: vdict.com

2

23   24

phê


đg. 1. Ghi ý kiến vào đơn của cấp dưới, hay vào bài làm, bài thi. 2. "Phê bình" nói tắt: Phê và tự phê.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

24   28

phê


Ghi ý kiến vào đơn của cấp dưới, hay vào bài làm, bài thi. | | : '''''Phê''' và tự '''phê'''.'' | rơi vào trạng thái mất tự chủ khi đang sử dụng ma túy hoặ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

19   27

phê


đánh xoáy cho thay đổi hướng bi.
Nguồn: billiardpro.vn

5

20   29

phê


ghi ý kiến nhận xét, đánh giá phê vào sổ liên lạc lời phê của cô giáo (Khẩu ngữ) phê bình (nói t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của phê
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phét phên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa