Ý nghĩa của từ phá cỗ là gì:
phá cỗ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ phá cỗ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phá cỗ mình

1

18   9

phá cỗ


Chia bánh và hoa quả đã bày cỗ trong Tết trung thu cho trẻ con ăn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

11   8

phá cỗ


Chia bánh và hoa quả đã bày cỗ trong Tết trung thu cho trẻ con ăn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

8   7

phá cỗ


cùng nhau vui liên hoan bằng các thức bày trong mâm cỗ Tết Trung Thu (thường nói về trẻ em).
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   4

phá cỗ


Là bày sẵn đồ ăn cho trẻ em ăn ( hoặc uống ) để mừng Trung thu
Thảo - Ngày 11 tháng 4 năm 2016

5

1   4

phá cỗ


Pha co nghĩa la chia banh tet Trung thu cho Tre con
Ẩn danh - Ngày 30 tháng 8 năm 2014

6

6   12

phá cỗ


Chia bánh và hoa quả đã bày cỗ trong Tết trung thu cho trẻ con ăn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phá cỗ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phá cỗ": [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phá cỗ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phá dải nghi kỵ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa