Ý nghĩa của từ phà là gì:
phà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ phà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phà mình

1

8   6

phà


Là phương tiện chuyên chở xe cộ , hàng hóa , hành khách du lịch ,... Từ bờ này sang bờ khác.
Lương Vũ Uyên - Ngày 28 tháng 10 năm 2015

2

5   4

phà


Phương tiện vận chuyển hình chữ nhật, lòng phẳng, dùng để chở xe cộ và người qua sông. Cho xe qua phà. Bến phà. | Thở mạnh ra qua đường miệng. Phà khói t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   4

phà


1 d. Phương tiện vận chuyển hình chữ nhật, lòng phẳng, dùng để chở xe cộ và người qua sông. Cho xe qua phà. Bến phà.2 đg. Thở mạnh ra qua đường miệng. Phà [..]
Nguồn: vdict.com

4

4   4

phà


phương tiện vận chuyển lớn, có hình chữ nhật, lòng phẳng, dùng để chở xe cộ và người qua sông xe qua phà bến phà Đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

4   5

phà


1 d. Phương tiện vận chuyển hình chữ nhật, lòng phẳng, dùng để chở xe cộ và người qua sông. Cho xe qua phà. Bến phà. 2 đg. Thở mạnh ra qua đường miệng. Phà khói thuốc. Phà ra hơi rượu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

4   5

phà


tiriyaṃtaraṇa (trung), nāvātitha (trung)
Nguồn: phathoc.net

7

4   5

phà


Phà hay bắc (phương ngữ Nam bộ, gốc tiếng Pháp: bac) là một chiếc tàu thủy (hoạt động trên sông hoặc ven biển) chuyên chở hành khách cùng phương tiện của h [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của phà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phu nhân phào >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa