Ý nghĩa của từ oh my ghost là gì:
oh my ghost nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ oh my ghost. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oh my ghost mình

1

9   2

oh my ghost


Đây là cụm từ cảm thán có nghĩa là "chúa ơi", thường được dùng bởi những ngừoi theo đạo thiên chúa giáo. Tương tự cụm từ này, người Việt không theo đạo thường sử dụng cụm từ " trời ơi"
Caominhhv - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

0   0

oh my ghost


Trong tiếng Anh, cụm từ "oh my ghost" nghĩa là trời ơi, trời đất ơi, biểu thị thái độ kinh hãi, bất ngờ như nhìn thấy ma
Ví dụ 1: Oh my ghost, did your sister have an accident? (Trời đất ơi, chị của cậu bị tai nạn sao)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của oh my ghost
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ogenki desu ka out of step >>