Ý nghĩa của từ oắt là gì:
oắt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ oắt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oắt mình

1

0   0

oắt


Nói người bé nhỏ quá (dùng với ý coi thường). | : ''Thằng '''oắt''' gánh thế nào nổi hai thùng nước.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

oắt


t. Nói người bé nhỏ quá (dùng với ý coi thường) : Thằng oắt gánh thế nào nổi hai thùng nước .. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "oắt". Những từ phát âm/ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

oắt


t. Nói người bé nhỏ quá (dùng với ý coi thường) : Thằng oắt gánh thế nào nổi hai thùng nước .
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của oắt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oán ghét oặt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa