Ý nghĩa của từ my darling là gì:
my darling nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ my darling Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa my darling mình

1

0   0

my darling


Tùy theo ngữ cảnh và đối tượng để gọi đối phương là darling. Từ này dùng để nói người mình thương yêu, là cách xưng hô ngọt ngào truyền đạt yêu thương đến đối phương.
Ví dụ: Ôi người vợ yêu dấu của anh, cảm ơn Chúa vì em đã an toàn. (Oh my darling, thanks God you were safe).
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của my darling
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< my life if you want >>