Ý nghĩa của từ my life là gì:
my life nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ my life Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa my life mình

1

0   0

my life


Tiếng Anh: cuộc sống của tôi.
Ví dụ: Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nếm thử chiếc bánh kì lạ này. (This is a very first time in my life that I have tasted this weird cake).

Ngoài ra, đây là tên một trang web của Mỹ cho phép người dùng lưu trữ hay đăng tải thông tin cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ email,... của mình lên một trang riêng của mình.
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của my life
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< good night my darling >>