Ý nghĩa của từ mạo hiểm là gì:
mạo hiểm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ mạo hiểm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mạo hiểm mình

1

15   9

mạo hiểm


đgt. Liều lĩnh làm, bất chấp mọi nguy hiểm, tai hoạ dường như được biết trước: hành động mạo hiểm phải tính toán cẩn thận không nên mạo hiểm.
Nguồn: vdict.com

2

15   13

mạo hiểm


visahati (vi + sah + a)
Nguồn: phathoc.net

3

11   10

mạo hiểm


Liều lĩnh làm, bất chấp mọi nguy hiểm, tai hoạ dường như được biết trước. | : ''Hành động '''mạo hiểm'''.'' | : ''Phải tính toán cẩn thận không nên '''m [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

13   13

mạo hiểm


đgt. Liều lĩnh làm, bất chấp mọi nguy hiểm, tai hoạ dường như được biết trước: hành động mạo hiểm phải tính toán cẩn thận không nên mạo hiểm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

mạo hiểm


lao đầu vào khó khăn, không sụ hiểm nguy
Bùi hải an - Ngày 31 tháng 3 năm 2018

6

0   1

mạo hiểm


Mạo hiểm có còn có thể hiểu là dũng cảm đối đầu với những thách thức với những cái mới cái lạ .
Lan anh - Ngày 06 tháng 10 năm 2017


Thêm ý nghĩa của mạo hiểm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mạnh dạn mạo nhận >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa