Ý nghĩa của từ mác-xít là gì:
mác-xít nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mác-xít. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mác-xít mình

1

1   0

Mác-xít


Lịch sử chủ nghĩa Cộng sản Các trường phái Cộng sản Chủ nghĩa Marx · Chủ nghĩa Lenin Chủ nghĩa Stalin · Chủ nghĩa Trotsky Đảng cộng sản Đệ nhất Quốc t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

6   6

mác-xít


Thuộc về chủ nghĩa của Mác. | : ''Tư tưởng '''mác-xít'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

8   8

mác-xít


t. Thuộc về chủ nghĩa của Mác: Tư tưởng mác-xít.
Nguồn: vdict.com

4

2   3

mác-xít


t. Thuộc về chủ nghĩa của Mác: Tư tưởng mác-xít.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   2

mác-xít


Mac xit la nhung nguoi theo chu nghia MC
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 9 năm 2014


Thêm ý nghĩa của mác-xít
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< má h mái tóc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa