Ý nghĩa của từ liên minh là gì:
liên minh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ liên minh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa liên minh mình

1

6 Thumbs up   3 Thumbs down

liên minh


Sự kết hợp giữa hai hay nhiều lực lượng để cùng chiến đấu cho một mục đích chung. | : ''Khối '''liên minh''' công nông.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

liên minh


Sự kết hợp giữa hai hay nhiều lực lượng để cùng chiến đấu cho một mục đích chung: Khối liên minh công nông.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "liên minh". Những từ có chứa "liên minh" in its definit [..]
Nguồn: vdict.com

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

liên minh


liên kết với nhau thành một khối để phối hợp hành động vì mục đích chung hai bên liên minh lại với nhau Danh từ (Ít dùng) khối liên kế [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3 Thumbs up   2 Thumbs down

liên minh


Sự kết hợp giữa hai hay nhiều lực lượng để cùng chiến đấu cho một mục đích chung: Khối liên minh công nông.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

liên minh


Liên Minh có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây: Xã Liên Minh, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Xã Liên Minh, Vụ Bản, thành phố Nam Định. Xã Liên Minh, Võ Nhai, thành phố Thái Nguyên. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< sự cơ sự biến >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa