Ý nghĩa của từ khổ cực là gì:
khổ cực nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ khổ cực. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khổ cực mình

1

1   0

khổ cực


Vất vả nhọc nhằn. | : ''Đời sống '''khổ cực'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

khổ cực


Vất vả nhọc nhằn: Đời sống khổ cực.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khổ cực". Những từ phát âm/đánh vần giống như "khổ cực": . khỉ cộc khí [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Khổ cực


như cực khổ dân tình khổ cực cuộc sống khổ cực chịu biết bao nhiêu là khổ cực
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

khổ cực


kasira (trung)
Nguồn: phathoc.net

5

0   0

khổ cực


Cực theo tôi là nói đến một ai đó có một công việc nặng nhọc, làm đến đầu tắt mặt tối có thể là công việc đó kiếm được nhiều tiền và cũng có thể ít tiền.
Khổ có nghĩa là nói đến việc đầu óc luôn phải suy nghĩ, lo lắng có khi về chính mình hoặc về con cái hoặc người thân hoặc công việc, ...
Vậy «cực khổ» có nghĩa là nói đến sự nghèo khó và luôn phải suy nghĩ nhiều.
Nhưng chỉ nói khổ thì người đó chưa hẳn là nghèo, còn nói đến cực thì cũng vậy nhưng ghép cả hai lại thì khác.
Lê Văn Giảng - Ngày 13 tháng 5 năm 2019

6

0   1

khổ cực


Vất vả nhọc nhằn: Đời sống khổ cực.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của khổ cực
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tây riêng tây bắc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa