Ý nghĩa của từ just for you là gì:
just for you nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ just for you. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa just for you mình

1

61   38

just for you


Là từ dành cho em hoặc là từ dành riêng cho em
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 10 năm 2014

2

52   38

just for you


Là từ dành cho em hoặc là từ dành riêng cho em
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 10 năm 2014

3

44   41

just for you


là cụm từ trong tiếng anh có nghĩa là chỉ dành cho em, dành riên em.
ví dụ my love is just for you có nghĩa là tình yêu của anh chỉ dành riêng cho em thôi.
this gift is just for you
Minhthuy123 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

4

0   0

just for you


chuyến du lịch thứ 5 trong năm anh dành tặng em
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 9 năm 2018

5

0   0

just for you


Trong tiếng Anh, cụm từ "just for you" có nghĩa là chỉ dành cho riêng đối phương
Ví dụ 1: This gift is just for you, it is very special. (Món quà này chỉ dành cho em, nó rất đặc biệt)
Ví dụ 2: My love is just for you. (Tình yêu của anh chỉ dành riêng em)
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 8 năm 2019


Thêm ý nghĩa của just for you
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lc at sight keep track of >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa