Ý nghĩa của từ học thuật là gì:
học thuật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ học thuật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa học thuật mình

1

21   5

học thuật


tri thức khoa học có được do học tập, nghiên cứu (nói khái quát) giá trị học thuật quan điểm học thuật trao đổi những vấn đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

15   9

học thuật


Hệ thống kiến thức về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. | : ''Nền '''học thuật''' mới.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

7   7

học thuật


Hệ thống kiến thức về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên: Nền học thuật mới.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "học thuật". Những từ phát âm/đánh [..]
Nguồn: vdict.com

4

3   3

học thuật


học thuật có được là do học tập và nghiên cứu.
Phan Nhật Anh - Ngày 11 tháng 8 năm 2016

5

1   2

học thuật


Học thuật cần học từ dâu và o dâu phí học và thời gian mất bao lâu a.sau khi học xong có lợi gì cho bản thân giúp mình dc gì a.cháu cảm ơn a
Vũ thị yến - Ngày 28 tháng 5 năm 2018

6

1   3

học thuật


Đúng nghĩa là học thật, người ta đọc và viết nhầm thành học thuật mà thôi.
Tuấn - Ngày 10 tháng 9 năm 2017

7

4   10

học thuật


Hệ thống kiến thức về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên: Nền học thuật mới.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của học thuật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sáu mươi học vị >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa