Ý nghĩa của từ hằng số là gì:
hằng số nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 13 ý nghĩa của từ hằng số. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hằng số mình

1

21   11

hằng số


Số không đổi trong quá trình được xét; đối lập với biến số.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

15   8

hằng số


Số không đổi trong quá trình được xét; đối lập với biến số.
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 4 năm 2014

3

14   11

hằng số


d. Số không đổi trong quá trình được xét; đối lập với biến số.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

4   1

hằng số


Hằng số trong toán học là một hệ số tỷ lệ không thay đồi
Ví dụ : Trong hình tròn tỷ lệ giửa chu vi và đường kính là Pi = 3,14159... hay e = 2,71828183 ...
và dựa vào hằng số này người ta tính toán nhanh chóng các vấn đề khác
Ví dụ : Chỉ cần biết đường kính hay chu vi hình tròn là tính được diện tích
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 12 năm 2015

5

10   8

hằng số


số không đổi trong quá trình được xét; đối lập với biến số.
Hằng - Ngày 19 tháng 8 năm 2014

6

12   10

hằng số


Trong vật lý và toán học, hằng số là đại lượng có giá trị không đổi. Hằng số thường được ký hiệu là const, viết tắt chữ tiếng Anh constant.
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   0

hằng số


so khong doi trong qua trinh duoc xet , doi lap voi bien so
nguyen tuan anh - Ngày 16 tháng 12 năm 2016

8

0   0

hằng số


gồm số nguyên;số thực ;...không bao giờ thay đổi trong quá trình được xét;luôn đối lập với biến số
chi - Ngày 18 tháng 12 năm 2016

9

1   1

hằng số


là số ko đổi trong qua trinh đc xét
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 5 năm 2015

10

0   1

hằng số


hằng số là số không thay đổi trong quà trình được xét và đối lập với biến số.
hằng số: số không thay đổi( hằng: mãi)
hằng số - Ngày 20 tháng 12 năm 2015

11

2   4

hằng số


Số không đổi trong quá trình được xét; đối lập với biến số.
sdasdad - Ngày 16 tháng 9 năm 2015

12

8   12

hằng số


d. Số không đổi trong quá trình được xét; đối lập với biến số.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hằng số". Những từ phát âm/đánh vần giống như "h [..]
Nguồn: vdict.com

13

6   10

hằng số


số không đổi trong quá trình được xét; đối lập với biến số.
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của hằng số
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trục trặc trợn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa