Ý nghĩa của từ hào phóng là gì:
hào phóng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ hào phóng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hào phóng mình

1

14   7

hào phóng


Rộng rãi về mặt chi tiêu trong quan hệ đối xử với người. Hào phóng với bạn bè.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

11   5

hào phóng


Hào còn đuoc goi là tiền phóng goi là tiêu . Có Ngia là tiêu tiền đấy
Lesybinh1986@gmail. - Ngày 10 tháng 2 năm 2014

3

7   8

hào phóng


t. Rộng rãi về mặt chi tiêu trong quan hệ đối xử với người. Hào phóng với bạn bè.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hào phóng". Những từ có chứa "hào p [..]
Nguồn: vdict.com

4

6   9

hào phóng


t. Rộng rãi về mặt chi tiêu trong quan hệ đối xử với người. Hào phóng với bạn bè.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

5   8

hào phóng


rộng rãi trong chi tiêu, trong quan hệ đối xử với mọi người tính hào phóng rất hào phóng với bạn bè Đồng nghĩa: ph&oacu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

6   9

hào phóng


vadaññu (tính từ), vadaññutā (nữ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của hào phóng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hành tung hái >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa