Ý nghĩa của từ gt có là gì:
gt có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ gt có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gt có mình

1

0   0

gt có


Từ "gt" ghi tắt của cụm từ "giới thiệu". Đây là một động từ được dùng để chỉ hành động nêu ra lời nói, ý kiến khách quan về một người cho người khác
Ví dụ: Tôi muốn giới thiệu bạn cho anh ấy và hai người sẽ làm quen với nhau
la gi - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của gt có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< if you don't mind dkm có >>