Ý nghĩa của từ giả nghĩa là gì:
giả nghĩa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ giả nghĩa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giả nghĩa mình

1

0   0

giả nghĩa


Trong cụm câu "giả nhân giả nghĩa". "giả" ở đây là xảo trá, không đúng với sự thật, ám chỉ sự lừa dối. Còn "nghĩa" chỉ "tình nghĩa", là sự gắn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Vậy "giả nghĩa" chỉ đạo đức giả, có ý đồ xấu hoặc miệng nói đạo lý mà không thực hiện.
nghĩa là gì - Ngày 15 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của giả nghĩa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hs có sml có >>