Ý nghĩa của từ sml có là gì:
sml có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sml có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sml có mình

1

0   0

sml có


Gần đây cụm từ này được cộng đồng mạng sử dụng rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Facebook. Từ đầy đủ là "sấp mặt lồn". Đây là từ lóng và khiếm nhã nhưng nghĩa của nó không thô tục. Nó ám chỉ một cái gì đó có mức độ nhiều. Ví dụ: Tôi làm sml từ sáng đến tối nhưng không được bao nhiêu tiền.
nghĩa là gì - Ngày 15 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của sml có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giả nghĩa phương thảo >>