Ý nghĩa của từ dday là gì:
dday nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ dday. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dday mình

1

0   0

dday


còn được viết là D-Day, chỉ ngày quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy, Pháp trong chiến tranh thế giới thứ 2. đây là một trong những trận đánh lớn và quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. được tái hiện rất rõ trong phim Saving Private Ryan

Chữ D trong D-day không có ý nghĩa gì. nó chỉ là sự lặp lại chữ cái đầu tiên của từ day
hansnam - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   0

dday


D-day là ngày phán quyết đấy bạn.
Mue Hà - Ngày 19 tháng 8 năm 2014

Thêm ý nghĩa của dday
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ahjussi ao loi >>