Ý nghĩa của từ ao loi là gì:
ao loi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ao loi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ao loi mình

1

0   1

ao loi


1,Ảo lòi là một loại tiếng lóng, ngôn ngữ giới trẻ dùng chỉ trạng thái mất nhận thức tạm thời do sử dung ma túy,rượu hoặc một số loại chất kích thích khác.
2, từ này cũng dùng để diễn tả cảm xúc thích thú, vui thích đối với một sự vật, hiện tượng, con người nào khác
Thuy Anh Ott - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ao loi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dday ecchi >>