Ý nghĩa của từ dư âm là gì:
dư âm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ dư âm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dư âm mình

1

22   15

Dư âm


phần còn vang của âm thanh đang tắt dần dư âm của tiếng chuông cái còn vọng lại của sự kiện đã từng có tiếng vang dư [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

16   11

dư âm


trong các tác phẩm văn học dư âm còn là để lại nhiều suy nghĩ trong lòng người đọc
Lại Thu Phương - Ngày 28 tháng 10 năm 2014

3

4   0

dư âm


Danh từ chỉ những gì còn sót lại, hoặc không khí dù đã qua của một sự kiện nào đó.
Ví dụ 1: Hoa cúc nhà nhà đều nở rộ, hẳn đây là dư âm ngày Tết đây.
"Dư âm" còn là tiếng vang còn vang vọng của âm thanh như tiếng chuông chùa.
nga - Ngày 24 tháng 10 năm 2018

4

15   15

dư âm


dt. (H. dư: thừa; âm: tiếng) 1. Tiếng vang rớt lại: Tiếng chuông đã dứt, mà còn nghe thấy dư âm 2. ảnh hưởng còn lại của sự việc đã qua: Tôi cảm thấy ph [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

10   17

dư âm


Tiếng vang rớt lại. | : ''Tiếng chuông đã dứt, mà còn nghe thấy '''dư âm''''' | Ảnh hưởng còn lại của sự việc đã qua. | : ''Tôi cảm thấy phố.'' | : ''Lai-ch [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

11   18

dư âm


dt. (H. dư: thừa; âm: tiếng) 1. Tiếng vang rớt lại: Tiếng chuông đã dứt, mà còn nghe thấy dư âm 2. ảnh hưởng còn lại của sự việc đã qua: Tôi cảm thấy ph [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của dư âm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dơi dưa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa