Ý nghĩa của từ cupboard là gì:
cupboard nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ cupboard. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cupboard mình

1

4   0

cupboard


Tủ (có ngăn), tủ búp phê. | : ''a kitchen '''cupboard''''' — tủ đựng đồ ăn, tủ nhà bếp | : ''a clothes '''cupboard''''' — tủ đựng quần áo
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   0

cupboard


tủ chén
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

3   0

cupboard


['kʌpbəd]|danh từ bộ giá đỡ có một hoặc nhiều cửa ở phía mặt (hoặc xây chìm vào tường) để đựng thức ăn, quần áo, đĩa; tủ lya kitchen cupboard tủ đự [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

cupboard


Nghĩa của từ: tủ, kệ,...
Có thể dùng để chỉ một chiếc tủ lớn để chứa quần áo. Ngoài ra cũng có thể là một ngăn tủ hay chiếc tủ đứng nhỏ để xắp chén đĩa vào. Điểm đặc biệt là "cupboard" có kệ, ngăn kéo hoặc cánh cửa tủ.
nghĩa là gì - Ngày 15 tháng 5 năm 2019


Thêm ý nghĩa của cupboard
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cup curiosity >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa