Ý nghĩa của từ assault là gì:
assault nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ assault Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa assault mình

1

0   0

assault


Cuộc tấn công, cuộc đột kích. | : ''to take (carry) a post by '''assault''''' — tấn công, chiếm đồn | : '''''assault''' at (of) arms'' — sự tấn công (đấu kiếm); s [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của assault
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< assassin assemblage >>