tuat

Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được19
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

15   19

bi kịch


Là những xung đột,những mâu thuẫn đối lập giữa cái thiện và cái ác,giữa cái cao cả và thấp hèn và dẫn đến một kết thúc bằng buồn.nhân vật chính thường kết thúc bằng cái chết bi thảm để lại cho người đọc cảm thấy xót thương cho nhân vật.và kết thúc truyện cái chân,thiên,mĩ luôn chiến thắng cái ác....
vd: romeo và ju-li-et..nhân vật chính tuy chết.Nhưng mối thù của hai dòng họ được hóa giải...
 tuat trên 2016-03-28