kawaii

Vote-up nhận được63
Vote-down nhận được29
Điểm:33 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

63   29

kawaii


kawaii có nghĩa là một thứ gì đó rất xì tin và dễ thương
 kawaii (Ngày 23 tháng 10 năm 2013)