ha ngan

Vote-up nhận được1607
Vote-down nhận được700
Điểm:906 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

1607   700

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
 ha ngan (Ngày 08 tháng 9 năm 2013)