ha ngan

Vote-up nhận được1620
Vote-down nhận được706
Điểm:915 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

1620   706

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
 ha ngan (Ngày 08 tháng 9 năm 2013)