Ý nghĩa của từ thả thính là gì:
thả thính nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thả thính. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thả thính mình

1

0   0

thả thính


"Thả thính" là một cách nói để nói về hình thức những người khác giới sử dụng những cách nói và lời nói, thậm chí là những hành động khiến cho đối phương có sự rung động nhằm tiến đến một mối quan hệ tình cảm trong sáng, tìm hiểu lẫn nhau.
bao - Ngày 04 tháng 10 năm 2018

2

0   0

thả thính


Thả thính là một cụm từ được sử dụng rất rộng rãi trong giới trẻ Việt Nam những năm gần đây. Nghĩa đen của cụm từ này tức thính là loại đồ ăn rất thơm nên thường được sử dụng để làm mồi câu cá hay đánh vó tôm. Thả thính nghĩa là nhử cá đến mồi. Còn trong nghĩa bóng, cụm từ thả thính ý chỉ những người cố ý lôi cuốn, hấp dẫn một ai đó bằng lời nói, hành động,... và làm cho họ nảy sinh tình cảm với mình
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

3

0   0

thả thính


Tán tỉnh hoặc tỏ tình với người khác giới
thithi thithi - Ngày 26 tháng 5 năm 2018

4

0   0

thả thính


Cố ý lôi cuốn hấp dẫn thu hút cho người khác thích hoặc nảy sinh tình cảm vơi mình
thithi thithi - Ngày 26 tháng 5 năm 2018

Thêm ý nghĩa của thả thính
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kiến thiên thần ngay 28 thang9 nam 2018 >>