Ý nghĩa của từ thú tính là gì:

thú tính nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thú tính. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thú tính mình

1.

8   7

Thú tính


tính của thú vật; thường dùng để chỉ một cách khái quát những ham muốn xác thịt thuần tuý buông thả, hoặc những hành động cực kì man rợ, mất hết tính người hành động [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

7   10

thú tính


Lòng ham muốn hèn hạ. | : ''Sách báo khiêu dâm khêu gợi '''thú tính''' của con người.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

5   8

thú tính


Lòng ham muốn hèn hạ: Sách báo khiêu dâm khêu gợi thú tính của con người.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thú tính". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thú tính": . Thái Thành Thái Thịnh thất thanh thất tình thấu tình thế tình [..]
Nguồn: vdict.com

4.

5   9

thú tính


Lòng ham muốn hèn hạ: Sách báo khiêu dâm khêu gợi thú tính của con người.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5.

5   9

thú tính


là con người mất tính người độc ác ...
Ẩn danh trên 2016-10-01


Thêm ý nghĩa của thú tính
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< quả cảm quản đốc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa