Ý nghĩa của từ pitch là gì:

pitch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ pitch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pitch mình

1.

2   1

pitch


[pit∫]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ dầu hắc ín sự ném, tung, liệng (cái gì), lao xuống (người); (thể dục thể thao) cách ném bóng, đường ném bóng [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2.

2   1

Pitch


Số đo của kích thước chữ theo chiều ngang. Ap dụng cho các chữ monosapce (bề ngang cố định).
Nguồn: idesign.vn

3.

1   1

Pitch


độ cao của âm
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

4.

0   0

pitch


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 Banana (Ngày 10 tháng 2 năm 2019)   NSFW / 18+

5.

1   1

Pitch


Cao độ.
Nguồn: maikien.com

6.

1   1

Pitch


 (n) : sân bóng
Nguồn: hoclamgiau.vn

7.

1   1

Pitch


(n) : sân bóng
Nguồn: tips5star.com

8.

1   1

Pitch


sân bóng
Nguồn: me.zing.vn

9.

1   1

Pitch


sân bóng
Nguồn: s11bettips.com

10.

1   2

Pitch


(n) : sân bóng
Nguồn: soikeo.vn

11.

0   2

pitch


Hắc ín. | Quét hắc ín, gắn bằng hắc ín. | Sự ném, sự liệng, sự tung, sự hất; sự lao xuống. | : ''a headlong '''pitch''' from a rock'' — sự lao người từ mộ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của pitch
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< pious pitcher >>