Ý nghĩa của từ once in a blue moon là gì:

once in a blue moon nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ once in a blue moon Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa once in a blue moon mình

1.

0   0

once in a blue moon


Chắc hẳn ai cũng đã quen với ánh sáng khi vàng, khi trắng sáng bàng bạc của trăng. Tuy nhiên, trong lịch sử đã có một số lần ghi nhận hiện tượng trăng xanh (091231). Đây là một hiện tượng cực kì hiếm gặp nên con người đã sử dụng câu "Once in a blue moon" là một thành ngữ để diễn tả sự hiếm khi
Ví dụ: The smartest person can’t solve a problem once in a bluemoon. (Người thông minh nhất đôi khi cũng không thể giải một vấn đề nào đó)
 Banana (Ngày 14 tháng 4 năm 2019)

Thêm ý nghĩa của once in a blue moon
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< iris có hnbmg có >>