Ý nghĩa của từ iris có là gì:
iris có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iris có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iris có mình

1

0   1

iris có


1. iris /'aiəris/ trong tiếng Anh có nghĩa là: tròng đen, màn mắt (y học), hoa diên vĩ (thực vật hộc)
2. Trong Thần thoại Hy Lạp, Iris là nữ thần của cầu vồng hay biển và bầu trời bởi vì cô từ tận cùng thế giới đến nơi khác cùng tốc độ của gió, vào sâu thẳm của biển và đến thế giới bên dưới
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 4 năm 2019

Thêm ý nghĩa của iris có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uef once in a blue moon >>