Ý nghĩa của từ nice weekend là gì:
nice weekend nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nice weekend Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nice weekend mình

1

0   0

nice weekend


Nghĩa của cụm từ: cuối tuần tuyệt vời.
Ví dụ 1: Chúng tôi muốn có một cuối tuần vui vẻ như cắm trại hay đi picnic với gia đình. (We want to have a nice weekend with camping or going picnic with our family.)
Ví dụ 2: Chúc bạn có một cuối tuần vui vẻ. (Have a nice weekend.)
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nice weekend
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ozawa i like it >>