Ý nghĩa của từ i like it là gì:

i like it nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ i like it Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa i like it mình

1.

0   0

i like it


Nghĩa của cụm từ: Tôi thích nó
Ví dụ 1: Bạn thấy vị nó thế nào khi lần đầu tiên thử nó? - Tôi rất thích. (How does it taste for your very first time? - I like it).
Ví dụ 2: Đây là món quà dành cho bạn. - oh cảm ơn, tôi rất thích nó. (This is a gift for you. - Oh thanks, I like it.)
 Banana (Ngày 22 tháng 3 năm 2019)

Thêm ý nghĩa của i like it
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< nice weekend sirius rc có >>