Ý nghĩa của từ miscarry là gì:

miscarry nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ miscarry. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miscarry mình

1.

0   0

miscarry


Sai, sai lầm. | Thất bại. | Thất lạc (thư từ, hàng hoá). | Sẩy thai.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

Miscarry


Sẩy thai
Nguồn: vi.house.wikia.com

Thêm ý nghĩa của miscarry
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< evolve ewer >>