Ý nghĩa của từ miscarry là gì:

miscarry nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ miscarry. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miscarry mình

1.

0   0

miscarry


Sai, sai lầm. | Thất bại. | Thất lạc (thư từ, hàng hoá). | Sẩy thai.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

Miscarry


Sẩy thai
Nguồn: vi.house.wikia.com


Thêm ý nghĩa của miscarry
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< evolve ewer >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa