Ý nghĩa của từ meet up là gì:
meet up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ meet up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa meet up mình

1

3   1

meet up


gặp nhauA number of paths run down through the woods and meet up at the bottom.Một số con đường chạy xuống xuyên qua khu rừng và gặp nhau ở cuối khu rừng.
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0   0

meet up


- Danh từ: cuộc gặp gỡ, cuộc hẹn mang tính chất thân mật như bạn bè, người thân, người bạn quen biết và gần gũi.
- Nếu bạn có cuộc hẹn, cuộc gặp quan trọng và cấp thiết thì không nên dùng "meetup", ta nên dùng "appointment" như cuộc hẹn gặp bác sĩ, nha sĩ, giám đốc,...


- i arrange a meet up with my friend, tonight.
Tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ với bạn của tôi vào tối nay.
nga - Ngày 23 tháng 12 năm 2018

3

1   2

meet up


gặp; gặp gỡIf you'd like to meet up for a drink sometime, give me a call.Nếu bạn muốn gặp nhau đi nhậu lúc nào đó thì hãy gọi cho tôi nhé.The members of the band had all ha [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của meet up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< measure sth off melt into sth >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa