Ý nghĩa của từ khôi nguyên là gì:
khôi nguyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ khôi nguyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khôi nguyên mình

1

14   1

khôi nguyên


1. đây là từ xưa chỉ người đỗ đầu một khoa thi thời phong kiến.
2. Đây là tên phổ biến thường đặt cho các bé trai ở Việt Nam có ý nghĩa: tinh khôi, nguyên bẹn.
thanhthanh - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

2

11   2

khôi nguyên


Khôi: Khôi ngô, tuấn tú,sáng sủa.
Nguyên: Nguyên bản, đỗ đầu khoa bảng.
Khôi Nguyên: Người thông minh, tài giỏi, văn thao võ lượt, khôi ngô, tuấn tú, đỗ đạt danh vị cao trong xã hội.
chungnguyen - Ngày 19 tháng 11 năm 2013

3

11   3

khôi nguyên


Người đỗ đầu kỳ thi xưa. | : '''''Khôi nguyên''' đành để quyết khoa sau này (Phan Trần)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

8   1

khôi nguyên


Khôi: Khôi ngô, tuấn tú,sáng sủa.
Nguyên: Nguyên bản, đỗ đầu khoa bảng.
Khôi Nguyên: Người thông minh, tài giỏi, văn thao võ lượt, khôi ngô, tuấn tú, đỗ đạt danh vị cao trong xã hội.
chungnguyen - Ngày 19 tháng 11 năm 2013

5

8   3

khôi nguyên


"Khôi Nguyên" có nghĩa là "người đỗ đầu trong các kỳ thi xưa". Cái tên "Khôi Nguyên" có thể mang ý nghĩa "mong con luôn là người đỗ đầu" hoặc có thể gợi lên ý nghĩa "Đẹp đẽ, sáng sủa, vững vàng, điềm đạm"
ThuyNguyen - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

6

5   2

khôi nguyên


Người đỗ đầu kỳ thi xưa: Khôi nguyên đành để quyết khoa sau này (Phan Trần).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khôi nguyên". Những từ phát âm/đánh vần g [..]
Nguồn: vdict.com

7

5   2

Khôi nguyên


(Từ cũ) người đỗ đầu một khoa thi thời phong kiến. Đồng nghĩa: khôi khoa
Nguồn: tratu.soha.vn

8

3   4

khôi nguyên


Người đỗ đầu kỳ thi xưa: Khôi nguyên đành để quyết khoa sau này (Phan Trần).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

9

0   1

khôi nguyên


Khôi nguyên là một từ ghép trong tiếng Việt với hai âm tiết. "Khôi" trong khôi ngô, tuấn tú. Còn "nguyên" là trạng nguyên. Ngày xưa, khôi nguyên là cụm từ chỉ những sĩ tử đứng đầu trong các kì thi. Với ý nghĩa của cụm từ này, người Việt Nam đã sử dụng phổ biến để đặt tên cho con trai (chủ yếu) của mình
Ví dụ: Lê Khôi Nguyên, Nguyễn Khôi Nguyên...
nghĩa là gì - Ngày 25 tháng 3 năm 2019


Thêm ý nghĩa của khôi nguyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tôn trưởng tôn ti trật tự >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa