Ý nghĩa của từ eyes on me là gì:

eyes on me nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ eyes on me. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eyes on me mình

1.

0   0

eyes on me


1. Tên một bài hát rất hay trong game Final Fantasy VIII
http://www.youtube.com/watch?v=HNefNLOHVYk
 markarus (Ngày 27 tháng 7 năm 2013)

2.

0   0

eyes on me


Nghĩa của cụm từ: chú ý vào tôi, nhìn tôi này.
Ví dụ: Nào mọi người hãy chú ý vào tôi, tôi sẽ cho các bạn thấy điều bất ngờ. (Eyes on me please, I will surprise you.)
Ngoài ra, đây còn là tên của một bài hát nổi tiếng của Faye Wong.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của eyes on me
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ddr3 fps >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa