Ý nghĩa của từ conditioner là gì:

conditioner nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ conditioner. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa conditioner mình

1.

32   18

conditioner


dầu xả
Nguồn: speakenglish.co.uk

2.

12   15

conditioner


Air-conditioner. | Người thử, người kiểm tra phẩm chất (hàng hoá).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của conditioner
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< concealer confirmatory >>