Ý nghĩa của từ cc và bcc là gì:
cc và bcc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ cc và bcc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cc và bcc mình

1

0   0

cc và bcc


"cc" là từ viết tắt của "carbon copy". Đây là một hình thức khi bạn gửi mail và muốn làm thêm một bản copy nữa gửi cho một người khác. Nhưng khi bạn muốn gửi cho ai đó khác ngoài người nhận chính thức nhưng bạn k muốn người đó biết thì "bcc" sẽ giúp bạn còn được biết đến là "blind carbon copy".
bao - Ngày 07 tháng 10 năm 2018

2

0   0

cc và bcc


CC và BCC đều là các thuật ngữ trong email. CC ghi tắt của cụm từ "carbon copy", tức là tạo ra các bản sao. Còn BB ghi tắt của cụm từ "blind carbon copy" nghĩa là tạo ra các bản sao tạm thời. Khi gửi một tin cho nhiều người cùng lúc ta sẽ dùng CC. Còn khi ta muốn gửi tin cho nhiều người cùng lúc mà không muốn họ nhìn thấy danh sách những người nhận chung thì ta sẽ dùng BCC
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của cc và bcc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mother in law bơ nhau >>