Ý nghĩa của từ cô độc là gì:

cô độc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ cô độc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cô độc mình

1.

1   0

Cô độc


chỉ riêng một mình, tách khỏi mọi liên hệ với xung quanh sống cô độc trong túp lều tranh Đồng nghĩa: đơn độc
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

cô độc


Xem cô đơn
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

0   0

cô độc


paccekaṃ (trạng từ)
Nguồn: phathoc.net

4.

0   0

cô độc


Là một danh từ chỉ một trạng thái tâm lý mà người đó chủ động không muốn tiếp xúc với mọi người, hay nói cách khác là tự cô lập mình với xã hội. Họ luôn làm mọi thứ một mình, sống riêng cuộc sống của họ và chẳng chia sẻ bất cứ điều gì với ai.
 bao (Ngày 10 tháng 10 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của cô độc
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< độc cô tỉ muội >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa