Ý nghĩa của từ as is là gì:
as is nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ as is. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa as is mình

1

0   1

as is


As-Is là từ dùng để chỉ sự trao đổi không có điều kiện , người này trao cho người kia một thứ gì đó, nhưng người kia không nhất thiết phải chịu trách nhiệm gì.

Ví dụ mua 1 sản phẩm của người A , người A chỉ việc bán sản phẩm, còn sản phẩm sau khi dùng bị hỏng thì người A không chịu trách nhiệm nữa.
lucyta - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

2

0   1

AS IS


(theo nguyên trạng) Chấtlượng hàng hóa (hay tàu biển) và vị trí của hàng hóa (hay tàu biển)được giữ nguyên như hiện có vào lúc chào bán. Thuật ngữ này dùng [..]
Nguồn: goldenbridgevietnam.com.vn

Thêm ý nghĩa của as is
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< piano tiếng ramp;d >>