Ý nghĩa của từ artistique là gì:

artistique nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ artistique. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa artistique mình

1.

0   0

artistique


Nghệ Thuật, nghệ sĩ, nghệ nhân, nừô có năng khiếu về nghệ thuật, người có hoểu biết
Nguyễn Văn Huy (Ngày 08 tháng 2 năm 2018)

2.

0   1

artistique


| : ''Travail '''artistique''''' — công trình nghệ thuật | : ''Les richesses '''artistiques''' d’un pays'' — kho tàng nghệ thuật của một nước
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của artistique
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< artiste ascendant >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa