Ý nghĩa của từ artistique là gì:
artistique nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ artistique. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa artistique mình

1

0   0

artistique


Nghệ Thuật, nghệ sĩ, nghệ nhân, nừô có năng khiếu về nghệ thuật, người có hoểu biết
Nguyễn Văn Huy - Ngày 08 tháng 2 năm 2018

2

0   1

artistique


| : ''Travail '''artistique''''' — công trình nghệ thuật | : ''Les richesses '''artistiques''' d’un pays'' — kho tàng nghệ thuật của một nước
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của artistique
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< artiste ascendant >>